Home ฉลามเขียว รัฐบาลขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

306
0
SHARE

เฟชบุ้ค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๒) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้มอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำขึ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้น รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

.

ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีหน่วยงานอื่นจัดทำแต่อย่างไร

.

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ประดับ ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสั่งจองได้โดยไม่จำกัดจำนวน

matemnews.com

 4  เมษายน 2562