SHARE

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี เดินหน้าสานต่อความสำเร็จ Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคณะผู้จัดงานที่ต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทย  ไปทั่วโลก” ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม… ที่ไหนก็มีสุข ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ให้มีความยั่งยืน โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ให้งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิด ของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) คือ มีความหลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, sustainability) จึงได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) อีกทั้งยังถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

โดยในพิธีเปิดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ม่วนคัก ม่วนหลายสงกรานต์ ไทพวนบ้านเชียง จ.อุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน พร้อมด้วย คุณเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ วัดสระแก้ว ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงาน ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า “สำหรับพื้นที่การจัดงานของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 3 หลังจากที่ หัวเรือใหญ่อย่าง  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้ขยายพื้นที่การจัดงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี ให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้หันมาสนใจวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ แบบไทพวนบ้านเชียง ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุดรธานี มาร่วมกันเผยแพร่เอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมกันสืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมอันดีงามแบบเอกลักษณ์ ของไทพวนบ้านเชียง รับมงคลปีใหม่ไทย รณรงค์เล่นสงกรานต์แบบประพรมน้ำ ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงรายละเอียด ว่า “สำหรับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ม่วนคัก ม่วนหลาย สงกรานต์ไทพวนบ้านเชียง” มีกิจกรรมให้พี่น้องชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวได้ม่วนคัก ม่วนหลาย มากมาย อาทิ พิธีตักบาตร  วิถีไทพวน สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพร พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ชมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านเชียงและ การประกวดขบวนวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียงเริ่มตั้งแต่วัดสระแก้วสิ้นสุดที่ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง และสนุกสนานกับกิจกรรมรื่นเริงวิถีวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียง และการจำหน่ายสินค้าชุมชนบ้านเชียงให้ได้เลือกชิม ชม ช้อปอย่างจุใจ

ทั้งนี้เรายังได้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในอำเภอหนองหาน ด้วยความร่วมมือ จาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงถือได้ว่าเป็นความร่วมมือและความผูกพันที่แน่นแฟ้นมาโดยตลอด

นอกจากนี้ก่อนการจัดงานยังคงมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คือ “ทำความสะอาดชุมชน พื้นที่รอบชุมชนบ้านเชียง วัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) พร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก” และ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ และเยาวชน ร่วมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในที่สุด

ร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยพวน ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย เพื่อสืบสานมรดกไทย สู่คนไทยและสากล ต้อนรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN CULTURAL YEAR 2019” ได้ในงาน “Water Festival 2019  เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand