Home มาเต็มกัญชา อย.เตรียมจับคู่ ‘มหา’ลัย-คนกัญชา’ จิตอาสาดันโครงการวิจัยการแพทย์

อย.เตรียมจับคู่ ‘มหา’ลัย-คนกัญชา’ จิตอาสาดันโครงการวิจัยการแพทย์

388
0
SHARE

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ยืนยันผู้ป่วยไม่ขาดยาภายหลังครบกำหนดการนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยหากผู้ป่วยมายื่นการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคก่อนกำหนด จะยืดเวลาครอบครองได้ไปอีก 3-6 เดือนแล้วแต่กรณี รวมทั้งยังประสานหน่วยงานต่างๆในการเร่งผลิตน้ำมันกัญชารักษาโรคเพื่อทันหลังนิรโทษแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า ในวันที่ 26 เมษายนนี้ อย.ได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ และเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ จะมีการประชุมแมทชิ่ง หรือการจับคู่ระหว่างชมรมจิตอาสาต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่สนใจในการทำกัญชาทางการแพทย์  เพื่อให้เกิดความร่วมมือขึ้นในลักษณะโครงการวิจัย  ซึ่งจะออกมาในรูปแบบกรณีของ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ที่เกิดเป็นความร่วมมือดีๆ ขึ้น

(แฟ้มภาพ) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาฯ อย.

ด้านนพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีการนิรโทษครอบครองกัญชา จะสิ้นสุดลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2562 แต่ตรงกับวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์และอาทิตย์ อาจทำให้ประชาชนที่จะมาแจ้งการครอบครองเสียสิทธิที่จะมาแจ้งจนถึงวันสุดท้ายตามกฎหมายกำหนด ว่า เรื่องนี้ อย.มีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้แล้ว ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เพื่อทำความเข้าใจ ในการประเมินจำนวนผู้ที่มาแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อไม่ต้องรับโทษว่า แต่ละแห่งมีจำนนมากน้อยเท่าไรอย่างไร ซึ่งหากประเมินแล้วว่า สถานการณ์การรับแจ้งยังคงมีผู้มาแจ้งครอบครองจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ก็อาจพิจารณาเปิดให้แจ้งครอบครองจนถึงวันสุดท้าย คือ วันที่ 18-19 พฤษภาคม แม้จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ตาม แต่หากสถานการณ์มาแจ้งครอบครองซาลง ไม่มีผู้มาแจ้งครอบครองแล้ว ก็อาจไม่ได้เปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุด อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า ให้ประชาชนรีบมาแจ้งครอบครองจะดีกว่า

(แฟ้มภาพ) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง เลขาฯ อย.