Home มาเต็มกัญชา กัญชากับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

กัญชากับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

343
0
SHARE

 

https://bit.ly/2IwP8Z8

 

ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้สูบกัญชาประมาณ 17.4 ล้านคน ซึ่งประมาณ 4.6 ล้านคนสูบเป็นประจำทุกวัน การศึกษาระบาดวิทยาที่ผ่านมาพบว่าในผู้ที่สูบกัญชามีความชุกของโรคอ้วน และโรคเบาหวานต่ำกว่าคนที่ไม่เคยสูบกัญชา แสดงให้เห็นว่าสาร cannabinoid ที่พบในกัญชาอาจมีความสัมพันธ์กับระบบการเผาพลาญของร่างกาย

 

matemnews.com

21  เมษายน 2562