Home มาเต็มกัญชา ศิษย์มีเฮ! สธ.สุพรรณบุรี ออกใบการันตี อ.เดชา เป็น “หมอพื้นบ้าน”

ศิษย์มีเฮ! สธ.สุพรรณบุรี ออกใบการันตี อ.เดชา เป็น “หมอพื้นบ้าน”

319
0
SHARE

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ออกหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านให้นายเดชา ศิริภัทร แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2562 แต่ยังต้องลุ้นให้น้ำมันกัญชาได้รับการรับรองเป็นตำรับยาแผนไทย

วันที่ 28 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน ให้กับ อ.เดชา ศิริภัทร ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้นายเดชา สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง
  2. การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามจรรยาบรรณ โดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน
  3. กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาสกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
  4. ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตารมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ขณะที่เฟซบุ๊ก BIOTHAI ของมูลนิธิชีววิถี ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านของนายเดชา พร้อมระบุว่า เป็นการทำให้บทบาทของนายเดชาในฐานะที่จะทำหน้าที่ปรุงและแจกจ่ายยากัญชาเพื่อการแพทย์ เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะคำร้องขอให้มีกัญชาไว้ครอบครองในช่วงนิรโทษกรรม ที่ต้องรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนหมดระยะเวลานิรโทษกรรม ในวันที่ 19 พ.ค.นี้ และยังต้องลุ้นต่อว่านายเดชาจะสามารถแจกจ่าย “น้ำมันเดชา” ได้หรือไม่

เนื่องจากการแจกจ่ายยาจากกัญชาได้นั้น ต้องเป็นตำรับยาที่ได้รับการประกาศจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก่อน ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ประกาศตำรับยากัญชาเพียง 16 ตำรับเท่านั้น ดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาว่าจะขยายตำรับยากัญชาให้ครอบคลุมน้ำมันเดชาหรือไม่