Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ”พระโสทรเชษฐภคินี “ ไม่ใช่ตำแหน่ง ไม่มี พระนามใหม่ แต่แปลว่า “พี่สาว”

”พระโสทรเชษฐภคินี “ ไม่ใช่ตำแหน่ง ไม่มี พระนามใหม่ แต่แปลว่า “พี่สาว”

1171
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

“ถ้ารับการสถาปนา จะมีข้อจำกัด และไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่านี้“

 

“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ” ทรงตอบ comment บรรดา followers ที่ยินดี ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ใน IG พร้อมแจง”พระโสทรเชษฐภคินี “ ไม่ใช่ตำแหน่ง ไม่มี พระนามใหม่ แต่แปลว่า “พี่สาว” ชี้ ถ้ารับการสถาปนา จะมีข้อจำกัด และไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่านี้ จะดูโบราณ ทำงานลำบากกว่าเดิม

 

หลังจาก “ในหลวง ร.10” พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ ให้”ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ” ยกเป็น “พระโสทรเชษฐภคินี “เป็น ผู้ที่ทรงเคารพนับถือ และสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์/ ทูลกระหม่อมฯทรงโพสต์IG ดอกไม้ สวยสดใส ที่เกาหลี

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์

 

ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป

 

matemnews.com 

9 พฤษภาคม 2562