Home มาเต็มกัญชา น้ำมันกัญชา – อาจารย์เดชาวิตกไม่ผ่าน

น้ำมันกัญชา – อาจารย์เดชาวิตกไม่ผ่าน

232
0
SHARE

 

 

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี แถลงข่าว 15 พ.ค.2562  ว่าด้วย  ความคืบหน้าในการแจก “น้ำมันกัญชา” ของ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ว่า การใช้ยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมทางการแพทย์ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 

1.ยาภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีอยู่ 2 แบบ คือ ตำรับยาที่มีอยู่ในตำรายาดั้งเดิม  ประกาศออกมาแล้ว 16 ตำรับ และตำรับยาของหมอพื้นบ้าน  น้ำมันกัญชาของ อ.เดชา น่าจะเข้าในส่วนนี้มากกว่า โดยวันที่ 16 พ.ค.2562 กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่า น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา จัดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่   เรื่องนี้อาจารย์เดชา ค่อนข้างเป็นกังวล เพราะเท่าที่ประเมินมีคนที่มาลงชื่อเพื่อขอรับน้ำมันกัญชากับทางมูลนิธิฯ ประมาณ 20,000 กว่าคนแล้ว   ตรงนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น หากกรมฯ ไม่รับรองตำรับยานี้ก็จะมีปัญหาทันที ทำให้ไม่สามารถแจกยาได้ แต่หากพิจารณาว่าเข้าข่ายตามเกณฑ์ของกรมฯ และเป็นตำรับยาอันดับที่ 17   อาจารย์เดชา ในฐานะหมอพื้นบ้านก็จะสามารถแจกจ่ายน้ำมันกัญชานี้ได้ หรือหากกรมฯ มองว่าการสกัดของอาจารย์เดชา เป็นวิธีสมัยใหม่ ก็อาจเสนอให้ปรับสูตรวิธีการสกัดเป็นแบบพื้นบ้านตามเกณฑ์ของกรมฯ ได้ เช่น การใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันชนิดอื่น เป็นต้น อาจารย์เดชา ก็พร้อมที่จะปรับสูตร จึงอยากให้กรมฯ พิจารณาโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยด้วย” นายวิฑูรย์ กล่าว

 

2.การใช้ยากัญชาผ่านโครงการวิจัย  การวิจัยน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ยื่นเสนอคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยในคนไปแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ และจะต้องผ่านการอนุมัติโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย เรียกว่าทั้งสองทางจะต้องดำเนินการไปพร้อมกัน  จะหวังพึ่งแค่การแจกยาผ่านการทำโครงการวิจัยอย่างเดียวไม่ได้ เพราะคนที่จะรับยาก็มีจำกัด  แต่หากสามารถผลักดันให้เป็นตำรับยาที่ 17 ได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมาก

 

matemnews.com

15 พฤษภาคม 2562