Home มาเต็มกัญชา แจ้งครอบครองกัญชาทางอินเตอร์เน็ตแล้วต้องไปแจ้งที่ อย.กับ สสจ.ด้วยนะ

แจ้งครอบครองกัญชาทางอินเตอร์เน็ตแล้วต้องไปแจ้งที่ อย.กับ สสจ.ด้วยนะ

200
0
SHARE

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  แถลงข่าว 17 พ.ค.2562  ว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 พ.ค. จึงขอย้ำผู้ที่ยังไม่ได้มาแจ้งครอบครองให้รีบมาดำเนินการแจ้งให้ทันภายในในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 16.30 น. โดยขอให้แสดงหลักฐานในระบบให้ครบถ้วน ทั้งบัตรประชาชน เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ เอกสารแจ้งการมีกัญชา และภาพกัญชาที่ครอบครองอยู่  อย. จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แจ้งครอบครองที่แสดงหลักฐานในระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น  จะมีการติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง จากการรับแจ้งครอบครอง ทั้งที่มาด้วยตนเองและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้แจ้งครอบครองหลายรายมาแจ้งโดยไม่มีกัญชาในครอบครอง แต่มีความประสงค์ต้องการใช้กัญชารักษาโรคในอนาคต  ข้อมูลส่วนนี้จะมีการพิจารณาเพื่อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาอยู่ใกล้ภูมิลำเนาของผู้ป่วยต่อไป ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. เวลา 8.30-16.30 น. อย.จะเปิดรับแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์แจ้งครอบครองกัญชาให้ทันตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนอย.1556 กด 3

 

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. แถลงว่า  ขณะนี้บางส่วนเข้าใจผิดว่า เมื่อลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่ต้องมาแจ้งการครอบครองเพื่อไม่ต้องรับโทษกับทาง อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ขอยืนยันว่า หากจะขอครอบครองโดยไม่ต้องรับโทษ ยังต้องมายื่นเอกสารหลักฐานต่อทาง อย.หรือ สสจ.ภายในวันที่ 21 พ.ค. ส่วนที่ว่าให้มาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตไปก่อน ทั้งที่หลักฐานยังไม่ครบแล้ว อย.จะประสานมาตรวจหลักฐานภายหลังนั้น ก็เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน  การลงทะเบียนใช้กัญชาทางอินเตอร์เน็ตเป็นการอำนวยความสะดวก จะต้องยื่นหลักฐานทางอินเทอร์เน็ตให้ครบภายในวันที่ 21 พ.ค.  เท่านั้น คือ ข้อมูลส่วนตัว อาการและโรค ใบรับรองแพทย์ ภาพกัญชาที่ใช้ และต้องไปยื่นที่ อย.หรือ สสจ.ด้วย แต่หากเกิดปัญหาไปยื่นครอบครองไม่ทันภายในวันที่ 21 พ.ค. ก็สามารถใช้หลักฐานที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต มาแสดงได้ว่ามีการยื่นไว้แล้วภายในวันที่ 21 พ.ค. หากหลักฐานครบ อย.จึงจะรับแจ้ง แต่ถ้าหลักฐานไม่ครบภายในวันที่ 21 พ.ค. หรือมายื่นหลักฐานหลังวันที่ 21 พ.ค. จะไม่รับแจ้ง เพราะถือว่าเลยกำหนดไปแล้วขณะนี้มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้วประมาณ 1.2 หมื่นคน ยังไม่รวมกับที่มาแจ้งทางอินเตอร์เน็ต

 

mayemnews.com 

17 พฤษภาคม 2562