Home มาเต็มกัญชา ปปส.อเมริกา(DEA) ระบุว่าไม่เคยมีรายงานผู้ Overdose ตายจากการใช้กัญชา

ปปส.อเมริกา(DEA) ระบุว่าไม่เคยมีรายงานผู้ Overdose ตายจากการใช้กัญชา

217
0
SHARE

 

 

“No deaths from overdose of marijuana have been reported,”

 

ข้อความนี้ปรากฎในหน้า 75 ของรายงานที่ชื่อว่า Drugs of Abuse เมื่อปี 2017

 

เป็นข้อความอย่างเป็นทางการที่มาจากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดของสหรัฐ หรือ The Drug Enforcement Agency (DEA) ซึ่งแปลว่า ไม่ปรากฎพบรายงานการเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินขนาด…

 

คลิกอ่านรายละเอียด

https://bit.ly/30F7q0a

 

 

matemnews.com 

24 พฤษภาคม 2562