Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ให้ ตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” เทียบเท่ากับตำแหน่ง”ประธานศาลอุทธรณ์”

ให้ ตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” เทียบเท่ากับตำแหน่ง”ประธานศาลอุทธรณ์”

793
0
SHARE

 

 

ราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 12 ก.ค.2560  เผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

เรื่องการกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ลงนามโดย นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ให้ ตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” เทียบเท่ากับตำแหน่ง”ประธานศาลอุทธรณ์” มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

 

 

Matemnews.com   12 กรกฎาคม 2560