Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.มีแค่ 9 คน … “พระเพชร”ลาออกก่อน

ชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.มีแค่ 9 คน … “พระเพชร”ลาออกก่อน

240
0
SHARE

 

 

“กรรมการสรรหาจะต้องตั้ง 9 คน ไม่เกิน 12 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกหรือสังกัดพรรคการเมือง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้พิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2561 ว่าจะตั้งใครเป็นกรรมการสรรหาสว.บ้าง และในที่สุดจึงคิดว่าเพื่อให้ได้คนที่หลากหลายจากสาขาต่างๆ และในที่สุดจึงมีคำสั่งคสช. ที่ 1/ 2562 ระบุว่ากรรมการมี 10 คน มาจากคณะรัฐมนตรี  คือรองนายกรัฐมนตรี 5 คน ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ และผม  โดยพล.อ.ประวิตรเป็นประธาน ให้สรรหารายชื่อคน จากสายความมั่นคงเข้ามา อาทิ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยเสนอมาประมาณ 50 คน , พล.อ.อ.ประจิน จะหาคนจากสายวงการการศึกษา ยุติธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมวลชน 50 คน , นายสมคิด จะหาคนจากสายเศรษฐกิจ เกษตร การเงิน การคลัง การธนาคาร การลงทุน การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 50 คน ,พล.อ.ฉัตรชัย หาจากสายเกษตร สาธารณสุข และด้านที่เกี่ยวกับสังคม 50 คน ส่วนผมหาคนจากสายของกฎหมาย ระเบียบราชการ อดีตข้าราชการที่เกษียณไปแล้ว 50 คน  ทั้งหมดนี้ไม่เปิดรับสมัครแต่ก็ได้หลายชื่อมา ขณะเดียวกันคสช. ก็เลือกตัวแทนของคสช. มาอีก 4 คน คือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รวมถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะที่นายพรเพชรรู้จักสนช. หลายคน จะได้มาพิจารณาเสนอชื่อ ในเบื้องต้น ตั้งกติกาไว้ว่ากรรมการเหล่านี้จะต้องพิจารณาจากรายชื่อ จากคนที่เป็นสนช. สปท. กรรมการปฏิรูปประเทศ กรรมการยุทธศาสตร์ฯ ที่มีอยู่หลายคณะ และให้ดูไปถึงคนที่อยู่ในวงการสภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร หอการค้า และนักวิชาการ รวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆด้วย  กรรมการ 10 คน หาชื่อมาได้ 500 ชื่อ แต่นายพรเพชร มาลาออก เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทำให้กรรมการสรรหา เหลือ 9 คน แต่ไม่ได้มีการตั้งใครมาเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณานำรายชื่อและประวัติ โดยเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเต็มคณะ 3 ครั้ง เป็นการประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 1 ครั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล 2 ครั้ง และประชุมไม่เป็นทางการอีก 3 ครั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่ที่ไม่เป็นทางการเพราะไม่ครบองค์ประชุม ในที่สุดจาก 400 กว่าชื่อ ได้คัดเลือกมาได้เหลือ 395 ชื่อ ในจำนวนนี้จะต้องมี 194 คนเป็นตัวจริงและบวกกับตัวสำรอง 50 คน จึงได้รวบรวมจัดทำบัญชี ตามลำดับ แล้วเสนอไปยังคสช. พิจารณา ซึ่งคสช. พิจารณา3ครั้ง โดยไล่เรียงทีละชื่อโดยผมเป็นคนอ่านรายชื่อพร้อมบอกประวัติ  เมื่ออ่านถึงรายชื่อใครที่มีส่วนได้เสียอยู่ ไม่ว่าในชั้นกรรมการสรรหาหรือคสช. คนนั้นถ้าหากออกนอกห้องประชุมได้ ท่านก็ออก หรืองดออกเสียงไม่โหวต   รายละเอียดเหล่านี้มีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งหมด  แม้ว่ามีอยู่บางชื่อจะมีปัญหา ที่ประชุมก็มีมติเพื่อไม่ต้องเรียกประชุมอีก เนื่องจากบางคนเราไปทาบทามแล้วเขาปฏิเสธ หรือปรากฏคุณสมบัติไม่ครบ ก็ให้หัวหน้าคสช. ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนคนนั้น  ตรงนี้มีอยู่4-5คนเท่านั้น จนกระทั่งพิจารณารายชื่อเสร็จแล้ว ในส่วนของตัวจริงจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล ส่วนรายชื่อสำรองนั้นไม่ต้องกราบบังคมทูล แต่ส่งไปยังประธานสภา ตรงนี้คือที่มาที่ไปทั้งหมด  ที่ผมชี้แจงละเอียดอย่างนี้เพราะรู้สึกรำคาญ เพราะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรที่ต้องปกปิดกัน แต่ก่อนหน้านี้เขากลัวกันจริงว่า จะมีการมาวิ่งเต้น แทรกแซง  ก็มีจริงๆขอให้เข้าใจ สรุปว่า กรรมการสรรหามีทั้งหมด 9 คน ความจริงต้องมี 10 คน แต่นายพรเพชรได้ลาออกไป และผมยืนยันว่าทุกครั้งในการพิจารณา ไม่มีใครเสนอชื่อตัวเองเลย มีเอกสารเก็บไว้ทั้งหมดว่าใครเสนอชื่อใคร เช่น คุณอนุพงษ์ ก็เสนอในศาลปกครอง คุณธนะศักดิ์ ก็เสนอในสายการต่างประเทศ อย่างนี้เป็นต้น  เมื่อเปิดรายชื่อออกมาแล้ว ก็แล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร แต่เป็นหน้าที่ ซึ่งบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องประกาศ เพราะสังคมเรียกร้อง และในความเป็นจริงก็ต้องเปิดเผย ทั้งที่ในความเป็นจริงรายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.นี้ เราได้ส่งไปให้ ประธานสภา นานพอสมควรแล้ว รวมทั้งส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็นานพอสมควรเนื่องจาก มีผู้ร้องเรียน จึงให้ชี้แจงรายละเอียด ก็ได้ตอบไปหมดแล้วตามรายละเอียดที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้”

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล 12 มิ.ย.2562

 

 

matemnews.com 

12 มิถุนายน 2562