Home มาเต็มกัญชา ยากัญชาสูตรอาจารย์เดชา – ผ่าน

ยากัญชาสูตรอาจารย์เดชา – ผ่าน

320
0
SHARE

 

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวเมื่อบ่าย 12 มิ.ย.2562  ผลพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา ของคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   พิจารณา 9 ตำรับ   เป็นตำรับที่พิจารณาซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ผลผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ   ในจำนวน 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันกัญชาของ นายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย หลังจากนี้คณะกรรมการจะรายงานคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย   เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อ  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

 

 

matemnews.com 

12 มิถุนายน 2562