Home มาเต็มกัญชา 12 องค์กรเรียกร้อง อย.หนุน กัญชาของ อ.เดชา

12 องค์กรเรียกร้อง อย.หนุน กัญชาของ อ.เดชา

376
0
SHARE

วันที่ 12 ก.ค. 62 เครือข่าย 12 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum) และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้หมอพื้นบ้านอ.เดชา ศิริภัทร ใช้รักษาผู้ป่วย กรณีจำเป็นเฉพาะราย อย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย พร้อมเรียกร้องให้ รมว.สาธารณสุข สั่งการ อย. ผ่านสูตรน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา ด้วย

โดยมีคำแถลงการณ์ดังนี้

1) ขอประกาศสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

2) ขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ใช้อานาจบริหาร ในการสั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ผ่านสูตรน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา ศิริภัทร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง จากโรงพยาบาลนับหมื่นรายที่ลงทะเบียนรอคอยรับยาอยู่อย่างน่าเวทนา

โดยที่คณะกรรมการพิจารณาตารับยา 2 คณะของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกได้พิจารณา ผ่านสูตรน้ำมันเดชา ศิริภัทรแล้ว แต่ไปติดอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติของ อย. ซึ่งมีทีท่าถ่วงเวลา
โดยทาง 12 องค์กรเครือข่ายมองว่า ต่างจากกรณีของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สามารถผ่านกระบวนการขออนุญาตทั้งการปลูก การผลิต การจำหน่ายและนำเข้า และได้รับการอนุมัติจาก อย. จนสามารถขอรับกัญชาของกลางจานวน 662 กิโลกรัมจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ในระยะเวลาเพียง 6 วัน คือ 11 – 17 มิถุนายน 2562 ยิ่งกว่านั้น น้ำมันกัญชา (สูตรสารสกัดกัญชาผสม น้ำมันมะกอก) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับจาก อย. หรือต้องมีประสบการณ์การใช้ในผู้ป่วยหนึ่งพันรายมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ น้ำมันกัญชาสูตรดั้งเดิมของหมอพื้นบ้านเดชา ก็แตกต่างจากสูตรดัดแปลงของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ตรงที่ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกเท่านั้นเอง

อนึ่ง ในการปรุงยาน้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย ย่อมสามารถใช้กรรมวิธีปรุงยาตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการผลิต GMP WHO หรือ GMP ASEAN หรือ GMP PICs แต่อย่างใด

ในขณะที่หมอเดชาพยายามทาทุกวิถีทางที่จะทำตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับยาจานวนหลายหมื่นคน สามารถมียาใช้ให้เร็วที่สุดแต่ อย. กลับถ่วงเวลาจนผู้ป่วยไม่มียาให้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว การที่ อย. ไม่ยอมอนุญาตตารับน้ำมันเดชา ทำให้นายเดชาไม่สามารถขอรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. และความล่าช้าดังกล่าวทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งตายไปแล้วกว่า 50 คนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงกดดันทางจิตใจต่อนายเดชา ศิริภัทร เพราะมีผู้ป่วยมาขอรับยาทุกวันโดยไม่มียาให้

3) ขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกุล ให้ใช้อานาจบริหารระหว่างที่ยังไม่ได้ แก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมความรู้กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้ว ให้สามารถปลูกและผลิตยากัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมจรรยาได้โดยไม่ชักช้า