Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “สมพงษ์  อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

“สมพงษ์  อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

301
0
SHARE

 

พรรคเพื่อไทย  มีการประชุม การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562   ที่ชั้น 7 อาคารที่ทำการพรรคเมื่อ 12 ก.ค.2562  วาระเลือกตั้งหัวหน้าพรรค พร้อมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  โดยนายปลอดประสบ สุรัสวดี รักษาการหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ประธานการประชุม  วาระเลือกหัวหน้าพรรคมีการเสนอชื่อ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คนเดียว  ไม่ผู้เสนอชื่อคนอื่น ผลการลงคะแนนได้ 389 คะแนน  งดออกเสียง  1 บัตรเสีย 2

 

 

 

 

matemnews.com

12 กรกฎาคม 2562