Home มาเต็มกัญชา อภ.จับมือ ม.ขอนแก่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย

อภ.จับมือ ม.ขอนแก่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย

250
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค องค์การเภสัชกรรม

https://bit.ly/2G9TGSy

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) จับมือ ม.ขอนแก่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการรักษาแต่ละโรคมากยิ่งขึ้น

 

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบยาเตรียมที่ทันสมัย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น ยาเหน็บทวารหนัก แผ่นแปะซึมผ่านผิวหนัง และแผ่นฟิล์มเกาะติดเนื้อเยื่อในช่องปาก รวมถึงวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ศึกษาความคงสภาพ ศึกษาพรีคลินิกและศึกษาคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเมดิคัลเกรด

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.or.th/Default.aspx…

 

#กัญชาเมดิคัลเกรด #กัญชาทางการแพทย์ #องค์การเภสัชกรรม

 

 

matemnews.com 

12 กรกฎาคม 2562