Home ฉลามเขียว สร้างอำนาจให้ “อนุทิน”

สร้างอำนาจให้ “อนุทิน”

349
0
SHARE

 

 

คนที่ชอบผลงานท่านรองนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล  อกสั่นขวัญหาย  ถามกันว่า  ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  พ่ายศึก   นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 161 แล้ว ครม.จะเป็นยังไง   ถามเพราะเสียดายรองนายกฯอนุทิน

 

ถ้านายกรัฐมนตรีลาออก ครม.ทั้งคณะก็สิ้นสภาพ

 

ก็ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่  รองนายกฯอนุทิน  ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

 

เขียนด้วยความมั่นใจเลยนะครับ อนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

 

เขียนเพื่อเอาใจผู้เจ็บป่วยที่จะได้ใช้ยากัญชารักษาตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้ว  ใครก็ขวางไม่ได้แล้ว  คำสั่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่อนุทินลงนาม 6 ส.ค.2562 รวม 3 ฉบับ  1.คืนสภาพให้หมอพื้นบ้าน 2.ประกาศตำรับยาที่มีกัญชาผสม 3.หมอพื้นบ้านปรุงยากัญชาสูตรตัวเองได้  ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 8 ส.ค.2562 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์  เดินหน้าปี๊ดๆ

 

เป็นผลงานมหึมาสของอนุทินกับพรรคภูมิใจไทย

 

ฉลามเขียว ก็แอบกระหยิ่มอยู่  โดยเชื่อว่าข้อเขียนของผมจะต้องมีคนนำไปเล่าให้ท่านนายกฯอนุทินฟังมั่งละน่ะ  งานเขียนซีรีส์นี้ผมชี้ช่องให้ท่านยิ่งใหญ่กว่างานกัญชา

 

งานที่ ฉลามเขียว ชี้ช่องท่านอนุทินทำเพื่อจะเป็นวีรบุรุษของมวลมหาประชาชนไทยงานนี้ก็คือ

 

ทำให้คนไทยไม่โดนควันบุหรี่

 

คนไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอด

 

นักรักบี้ทีมชาติไทยกำลังเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่

 

ถ้าอนุทินรับงาน  เป็นผู้ชูธงนำมันก็สำเร็จง่ายดาย  แต่จะง่ายขึ้นหากผู้บริโภคบุหรี่ไฟฟ้า หรือบารากู่ รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่โต  ยกไปพบท่านอนุทิน  เพื่อให้เกิดข่าว  เมื่อเกิดข่าวประชาชนก็หันมามอง  ก็จะกลายเป็นพลังให้รัฐมนตรีอนุทินรับงานไปบอกประชาชนไทยว่า  งานที่ผมจะทำต่อไปคือ ทำให้คนไทยไม่โดนควันบุหรี่

 

โดนควันบุหรี่จึงเป็นมะเร็ง

 

ง่ายกว่างานกัญชา  แค่ท่านรองนายกฯอนุทินชูธงนำ ชวนกระทรวงพาณิชย์ กับ สคบ.มาพบกัน แล้วก็ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ากับบารากู่  ซะ

 

วันก่อนผมลงประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้ท่านอนุทินเห็นแล้ว วันนี้เป็นประกาศของ สคบ.ครับ

 

หน้า ๒๘  เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ ๙/๒๕๕๘

เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า

“บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันมีการขายหรือให้บริการสินค้าสำหรับสูบยาสูบชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันว่า

“บารากู่” “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

ซึ่งเป็นที่แพร่หลายและนิยมกันเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และมีการโฆษณาว่า

มีกลิ่นหอม ทำมาจากผลไม้แห้งไม่มีพิษภัยเป็นสมุนไพร ไม่มีนิโคตินเหมือนบุหรี่ทำให้สูบแล้วไม่ติด

และยังมีความเชื่อว่าสามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น หาซื้อได้ง่ายตามตลาดนัดและทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง

มีการให้บริการสินค้าดังกล่าวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งจากการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบสารเคมีที่เป็น

อันตรายต่อร่างกายหลายชนิด เช่น โพรพิลีน ไกลคอล (Propylene Glycol) เมนทอล (Menthol)

ไซโคเฮกซานอล (Cyclohexanol) ไตรอะซิติน (Triacetin) อนุพันธ์ของเบนซีน (Benzene derivatives)

ตะกั่ว (Lead) นอกจากนี้ยังพบโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ โครเมียม (Chromium) สารหนู

(Arsenic) และแคดเมียม (Cadmium) และยังพบว่าการสูบอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้สูบเกิดโรคต่าง ๆ

หรือเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคติดต่อหลายชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ

ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และมีโอกาสติดโรคร้ายแรงในช่องปาก เนื่องจากพฤติกรรมการสูบมักจะเป็น

การผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนกับผู้เข้าร่วมสูบภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและอาจ

นำไปสู่การเสพร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น ยาอี ยาเค ยาบ้า กัญชาหรือผงขาว และหากมี

การใช้ยาเส้นหรือใบยาสูบจะมีอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ปกติ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พิจารณาแล้ว เห็นว่าจากผลการทดสอบปรากฏว่า สินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา

บารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและไม่อาจ

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น

จึงมีมติให้มีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่

น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๓๘

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้

“บารากู่” หมายความว่า หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

หรืออุปกรณ์ หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใด ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำ

หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหย ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้

ความร้อนผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมีใบยาสูบ

เป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม

“บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ทำให้เกิด

แหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหยในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ ไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใด

ซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่

“ตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า สาร สารสกัด

หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหย เพื่อใช้สำหรับบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า

หรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควัน

ละอองไอน้ำ หรือไอระเหยสำหรับบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อ ๒ ห้ามขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติม

บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว

ข้อ ๓ ห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่

น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ

หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

เร่งเลยครับ

 

ผู้นิยมการสูบไอนิโคติน  จงรีบรวมกันไปสร้างพลังให้อนุทิน  ไปตอนนี้เลยสถานการณ์กัญชากำลังร้อน  อย่ารอให้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนค่อยไป  เพราะตอนนั้นงานจะยุ่งมาก

 

ฉลามเขียว 

matemnews.com

9 สิงหาคม 2562