Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สุดระทึก TG บินถึงฮ่องกงลงสนามบินไม่ได้ต้องบินกลับสุวรรณภูมิ

สุดระทึก TG บินถึงฮ่องกงลงสนามบินไม่ได้ต้องบินกลับสุวรรณภูมิ

408
0
SHARE

 

 

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   แถลงข่าวเมื่อตอนเย็น 13 ส.ค.2562 ว่า ตามที่ฮ่องกงได้ออกประกาศให้เที่ยวบินยกเลิกทำการบินทั้งเข้าและออกฮ่องกง ตั้งแต่เวลา 15.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 12 ส.ค. 62 ถึงเวลา 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ส.ค. 62 เนื่องจากมีผู้ประท้วงบุกเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร บริษัทการบินไทย ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ดังนี้

 

 

 

  • TG606/12 ส.ค. 62/กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เวลา 16.00 น.-19.45 น.

 

 

 

  • TG602/12 ส.ค. 62/กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เวลา 18.30 น.-22.15 น.

 

  • TG639/12 ส.ค. 62/ฮ่องกง-กรุงเทพฯ เวลา 19.05 น.-20.45 น.

 

  • TG607/12 ส.ค. 62/ฮ่องกง-กรุงเทพฯ เวลา 20.45 น.-22.25 น.

 

  • TG603/13 ส.ค. 62/ฮ่องกง-กรุงเทพฯ เวลา 07.45 น.-09.25 น.

 

เที่ยวบินที่ TG638/12 ส.ค. 62 ที่ออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 13.55 น. และจะถึงสนามบินฮ่องกง เวลา 17.40 น. (เวลาท้องถิ่น) แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินฮ่องกง ต้องบินกลับกรุงเทพฯทีนที โดยคาดว่าจะถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.10 น. ส่วนความคืบหน้าของเที่ยวบินอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

บริษัทการบินไทย คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2562  เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

matemnews.com

13 สิงหาคม  2562