Home ต่างประเทศ กงสุลไทย เตือนคนไทยเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินฮ่องกง!

กงสุลไทย เตือนคนไทยเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินฮ่องกง!

139
0
SHARE

วันที่ 2 ก.ย.62 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (Royal Thai Consulate-General, Hong Kong) เผยว่า ได้รับแจ้งจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า เนื่องด้วยวันนี้ (จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562) และวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 3 กันยายน 2562) อาจมีการชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ในฮ่องกง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการกีดขวางเส้นทางการจราจรและบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน และ Airport Express ในการนี้ ขอให้ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงในวันนี้ โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงยังเปิดให้บริการตามปกติ