Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝ่ายค้านไม่ได้เลื่อนวันถล่มพลเอกประยุทธ์

ฝ่ายค้านไม่ได้เลื่อนวันถล่มพลเอกประยุทธ์

145
0
SHARE

 

น.พ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎร  แถลงข่าวที่รัฐสภา เกียกกาย  ว่าด้วย  ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะขอหารือกับ  นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาฯเพื่อขอเลื่อนวันการเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 มาเป็นวันที่ 17 กันยายน แทนวันที่ 18 กันยายนว่า  จากการตรวจสอบตารางงาน ประธานสภาฯติดภารกิจที่สถาบันพระปกเกล้า  จึงได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแทน ด้มีความเห็นร่วมกันว่า จะยังคงให้การประชุมเป็นวันที่ 18 กันยายนเพียงวันเดียวตามเดิมเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่รัฐบาลแจ้งมายังสภาฯว่า เป็นวันที่นายกฯมีความพร้อมมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการแจ้งมายังสภาฯภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ

 

matemnews.com

5 กันยายน2562