Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คุ้มครองชีวิตพนักงานสาวๆต้องกินเหล้าแลกเงิน

คุ้มครองชีวิตพนักงานสาวๆต้องกินเหล้าแลกเงิน

188
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Empower Foundation

https://bit.ly/2kIyxHt

เรื่อง การเสียชีวิตของพริตตี้ เรารู้สึกเสียใจและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก

ในความจริง งานของพนักงานบริการในบางร้านมีเป้าดื่ม ถ้าทำดื่มไม่ถึงเป้าจะถูกหักเงิน ไม่มีเงินเดือน รายได้มาจากค่าดื่มเท่านั้น ไม่ดื่มก็ไม่ได้เงิน

พนักงานบริการทำคู่มือเล่มเล็กๆ เรียกว่า

“ฉันเมาดิบ” เอาไว้ใช้เวลาทำงานที่ต้องมีดื่มมากๆ เป็นเครื่องมือที่เราทำเองใช้ป้องกันตนเอง

จากผลตรวจสาเหตุการเสียชีวิตเห็นได้ชัดว่า รัฐต้องมีมาตราการการคุ้มครอง ไม่ให้มีเงื่อนไขทำงานละเมิดในอาชีพนี้ และสำคัญงานบริการนี้ต้องไม่ผิดกฎหมาย

ไม่ผิดกฎหมายอาจจะไม่ทำให้คนที่ทำละเมิดลดลง แต่สำคัญกับพนักงานบริการ ที่เราสามารถปกป้องตนเองได้ กล้าที่จะแจ้งความได้รับคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนงานอื่นๆ

#sexworkiswork #empowerfoundation

 

 

matemnews.com 

24 กันยายน 2562