Home ฉลามเขียว “เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า” นัดแถลงข่าววันนี้ แก้การบิดเบือนข้อมูลของ “มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

“เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า” นัดแถลงข่าววันนี้ แก้การบิดเบือนข้อมูลของ “มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

951
0
SHARE

https://bit.ly/2lxqBcD

https://bit.ly/2mWg0bn

https://bit.ly/2n1D7l2

https://bit.ly/2lkpoFA

 

​“เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าชี้แจงกรณีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บิดเบือนข้อมูลบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา”

​ จากรายงานข่าวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมควบคุมโรคและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา  อยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ แต่ในประเทศไทย กลับมีการรายงานข่าวและแถลงข่าวโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต

 

​กรณีดังกล่าว เป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูล ให้ข้อมูลไม่ครบ ทำให้สังคม ผู้สูบบุหรี่ และผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเกิดความสับสนและตื่นกลัว และหวังให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้งยังตั้งเป้าทำลายชื่อเสียงของเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า “กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)” โดยกล่าวหาว่าเครือข่ายรับเงินจากบริษัทบุหรี่

 

​เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า “กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)” จึงอยากนำเสนอข้อเท็จจริงจากกรมควบคุมโรค องค์การอาหารและยาของประเทศอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอังกฤษ ที่ออกมาประกาศอย่างมั่นใจว่า ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอังกฤษทุกคนจะปลอดภัยเพราะประเทศอังกฤษมีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสม จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมพูดคุย รับฟังข้อเท็จจริง และชี้แจงความเกี่ยวข้องของเครือข่ายฯ กับเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้านานาชาติ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดี

 

Matemnews.com 

26 กันยายน 2562