Home มาเต็มกัญชา ‘อนุทิน’ เดินหน้าแจก “น้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา” ให้ รพ.ทั่วประเทศ

‘อนุทิน’ เดินหน้าแจก “น้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา” ให้ รพ.ทั่วประเทศ

663
0
SHARE

วันนี้ (25 ก.ย,) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ มอบนโยบายการนำน้ำมันกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่ 22 โรงพยาบาล ในโครงการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน “สูตรนายเดชา ศิริภัทร” จำนวน 5 พันขวด แก่โรงพยาบาลศรีประจันต์ โดยภายในงานนายเดชา ได้มอบตำรับยา แก่กระทรวงสาธารณสุขด้วย

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำโครงการวิจัยการใช้น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านสูตรนายเดชา ขนาดบรรจุ 5 ซีซี ปริมาณ 3,300 ลิตร จำนวน 660,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ เบื้องต้นมีจำนวน 22 แห่ง โดยวันนี้ ได้เริ่มส่งมอบน้ำมันกัญชาข้างต้น ให้โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว ก่อนจะขยายการส่งมอบสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

“ขอขอบคุณนายเดชาที่มอบสูตรยาให้กับภาครัฐ ทั้งที่นำไปผลิตขายเอง น่าจะทำกำไรมหาศาล การได้กลุ่มบุคคล อย่างนายเดชา, น.ส.รสนา โตสิตระกูล นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้ง นายยืนยง โอภากุล มาช่วยผลักดัน ทำให้สามารถเดินหน้านโยบายได้ง่าย และก่อประโยชน์มากขึ้น
เพราะลำพังเพียงฝ่ายการเมือง และกระทรวงสาธารณสุขผลักดันการใช้กัญชา จะถูกจำกัดแค่ในรูปแบบของยาแผนปัจจุบัน
เท่านั้น จะเสียโอกาสรับรู้คุณค่าของกัญชาในแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกอย่างน่าเสียดาย”

นายอนุทิน ยังบอกว่า หลังการส่งมอบน้ำมันกัญชา จะติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาด้านการแพทย์ต่อไป ส่วนที่มีการพาดหัวโดยสื่อบางฉบับว่าจะล้มเลิกนโยบายนี้ คิดว่า กิจกรรมที่ผ่านมาน่าจะเป็นคำตอบว่าเราเอาจริง และผลักดันเรื่อง
กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันได้ติดตาม และหาทางปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยตลอด

โรงพยาบาล 22 แห่ง ที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและร่วมในโครงการวิจัยฯ
เขตสุขภาพที่1
ㆍ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย จังหวัดแพร่
. โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง
เขตสุขภาพที่ 2
ㆍ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เขตสุขภาพที่ 3
โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

เขตสุขภาพที่ 5
ㆍ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตสุขภาพที่ 6
ㆍ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
เขตสุขภาพที่ 7
. โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

เขตสุขภาพที่ 8
. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝืนฯ
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุตรธานี
ㆍ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เขตสุขภาพที่ 9
ㆍ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เขตสุขภาพที่ 10
. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
. โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
เขตสุขภาพที่ 11
ㆍ โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตสุขภาพที่ 12
ㆍ โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
เขตสุขภาพที่ 13
. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ที่มา thebangkokinsight