Home ฉลามเขียว ช็อค! สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สั่ง “ครู/ลูกจ้างชั่วคราว”กว่า 200 อัตราหยุดทำงานเพราะไม่มีเงินจ้าง!!

ช็อค! สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สั่ง “ครู/ลูกจ้างชั่วคราว”กว่า 200 อัตราหยุดทำงานเพราะไม่มีเงินจ้าง!!

464
0
SHARE

วันที่ 25 ก.ย.62 มีการแชร์ภาพหนังสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 14 ที่ส่งหนังสือสั่งเลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ทุกอัตราเผยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดนทั่ว ครู ธุรการ ภารโรง พี่เลี้ยงคนพิการ พร้อม สั่ง ผอ.ห้ามก่อหนี้ผูกพันจนกว่างบจะอนุมัติ

โดยหนังสือดังกล่าว มีคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป หรือในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 24 ก.ย.62 หรือเมื่อวานนี้ โดยส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  และมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวปี  2562  ใหสถานศึกษาในสังกัด โดยสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย. 2562

โดยอัตราจ้างประกอบด้วย พนักงานราชการ 19 อัตรา  ครูอัตราจ้างวิกฤ 36 อัตรา บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 อัตรา ธุรการโรงเรียน 42 อัตรา  ธุรการโรงเรียน 48 อัตรา  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 34 อัตรา นักการภารโรง 21 อัตรา และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 อัตรา

โดยขณะนี้ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระหว่างรอการจัดสรรอัตราและงบประมาณ  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อนวยการสถานศึกษา ในการบริหารอัตรากำลัง และจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น ลงนามโดย นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 14

นอกจากนี้ในช่องแสดงความเห็น มีหลายพื้นที่เริ่มส่งเข้ามาว่ามีคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเขตการศึกษาต้องถูกคำสั่งระงับการปฏิบิติหน้าที่เช่นกัน

ที่มา PPTVHD36, ครูวันดีดอทคอม