Home มาเต็มกัญชา องค์การเภสัชกรรม แนะผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

องค์การเภสัชกรรม แนะผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

732
0
SHARE

วันที่ 19 ต.ค.62 องค์การเภสัชกรรม แจ้งว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าจำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการ

ด้วยกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การได้รับยาในปริมาณที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยพึงระมัดระวังและควรสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณมากหรือในกรณีใช้ ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่
• ปากแห้ง
• ตาแดง
• ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
• ภาวะเคลิ้มสุขอย่างอ่อนๆ
• ความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลง ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังรับยา
• อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
• ความดันโลหิตลดต่ำลงและเวียนศีรษะ

โดยปกติอาการข้างเคียงทั้งหมดจะลดน้อยลงและหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผู้ป่วยได้รับและวิธีการให้ยา ผู้ป่วยที่สามารถทนต่อฤทธิ์ของกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างดี อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยู่เพียงชั่วครู่ และหายไปเมื่อทนต่อยาได้มากขึ้น

#กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน #กัญชารักษาโรค
#องค์การเภสัชกรรม #GPOMedicalGrade