Home มาเต็มกัญชา อย.เปิดรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ “กัญชง”

อย.เปิดรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ “กัญชง”

489
0
SHARE

 

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข  แถลงข่าว 25 ต.ค.2562 ว่า  พรรคภูมิใจไทได้ผลักดันนโยบายกัญชารักษาโรคมาได้ 3 เดือนเต็ม ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทำให้กัญชาจากต้องอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดิน เห็นได้จากหลายโรงพยาบาลมีคลินิคกัญชา ให้บริการใช้กัญชารักษาโรค องค์การเภสัชกรรม มีสารสกัดจากกัญชา ส่งไปหลายโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รักษาประชาชน สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่สนใจประสานขอใช้สารสกัดกัญชาเพื่อรักษามาได้เช่นกัน แต่แพทย์ที่จ่ายยาต้องผ่านการอบรมเคร่งครัด  หมอพื้นบ้าน มีโอกาสนำสูตรยากัญชามาขึ้นทะเบียน ระหว่างใช้รักษา ได้จดบันทึกผลการรักษาอยู่ตลอด  นี่คือผลเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามเปลี่ยนกัญชาจากผู้ร้ายให้เป็นพระเอก ส่วนกัญชง ได้ออกประกาศ ให้ขึ้นมาอยู่บนดินแล้ว เราพยายามทำอย่างเต็มที่นโยบายปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น อีกหนึ่งนโยบายที่พรรคเคยหาเสียงไว้ จำเป็นต้องแก้กฎหมาย เพราะเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องใช้ทางการแพทย์ ที่ใช้อำนาจของรัฐมนตรีแก้ไขได้เลย แต่นโยบาย 6 ต้น เกี่ยวพันหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต้องแก้กฎหมายผ่านสภา ซึ่งนำกฎหมายเข้าไปแล้ว 2 ฉบับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ผู้แทนราษฎรมารับเรื่องด้วยตนเอง เท่ากับนับ 1 แล้ว จากนี้กระบวนการจะเป็นไปตามขั้นตอน ยืนยันว่าเราเดินหน้าอย่างรัดกุมรอบคอบ มีเรื่องต้องพิจารณามากมาย ยืนยันเราลุยแน่ ขอให้ใจเย็น  เรื่องนี้จะรีบร้อนไม่ได้ เพราะหากทำนโยบายกัญชาแบบไม่รอบคอบ ปล่อยให้ประชาชนพกสารสกัดกัญชาไปไหนมาไหน แล้วพกไปต่างประเทศแบบไม่มีความรู้ เผลอนำเข้าไปในประเทศที่ยังให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ถ้าถูกจับได้ แม้จะอธิบายว่าไม่ตั้งใจ แต่ก็ต้องโดนโทษหนักมาก ถ้าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้ มันต้องทำนโยบาย และวางมาตรการอย่างรอบคอบที่สุด ขอย้ำว่า ถึงจะยาก แต่พรรคภูมิใจไทยต้องพยายามทำให้สำเร็จ  นโยบายกัญชาหลักใหญ่คือ ต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรค เมื่อทำสำเร็จ กัญชากลายเป็นพระเอก การดำเนินนโยบายต่อไปจะง่ายทันที ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นโยบายนี้ ไม่ใช่แค่ฝ่ายการเมืองขยับ แต่ข้าราชการก็ทำงานเต็มที่ ไม่มีเกียร์ว่าง เพราะรัฐมนตรีมาด้วยความวางใจของประชาชน ต้องตอบแทนประชาชน ต้องทำงาน ให้เกิดผลจับต้องได้ โดยอาศัยการขับเคลื่อนของข้าราชการอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีข้าราชการที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามแน่นอน

 

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาฯอย.) แถลงว่า เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากกัญชง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2562 กำหนดให้กัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรองมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol : THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อ น้ำหนักแห้ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง เปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์กัญชงอย่างคุ้มค่า นอกเหนือจากเส้นใย เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆรวมถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใย สิ่งทอ ฉนวนกันความร้อน ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ซึ่งประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2562 แล้ว และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  อย.ได้นำ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)เปิดรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2562 และ จะจัดประชุมรับฟังความเห็นวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น.ที่สำนักงาน อย.

 

matemnews.com 

26 ตุลาคม 2562