Home ต่างประเทศ “สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี” แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

“สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี” แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

437
0
SHARE

วันที่ 19 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชาองค์ก่อนแห่งประเทศกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ววานนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุ สิริพระชันษา 76 ปี

เจ้าหญิงนโรดม บุปผาเทวี ประสูติ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2486 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับนางพาต กาญล นางรำสามัญชน พระชายาพระองค์แรก และทรงเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดา ในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันแห่งกัมพูชา