Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กกต.ขอคัดสำเนาคำพิพากษาคดีธนาธรถือหุ้นสื่อแล้ว

กกต.ขอคัดสำเนาคำพิพากษาคดีธนาธรถือหุ้นสื่อแล้ว

119
0
SHARE

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562  ความว่า

 

จากที่สำนักงาน กกต.เคยแจ้งข่าวก่อนหน้านี้ว่า สำนักงาน กกต.จะเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาขั้นตอน และวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. อันเป็นลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) นั้น  สำนักงาน กกต.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม กกต. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 124/2562 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562 โดยที่ประชุม กกต. มีมติมอบหมายให้เลขาธิการ กกต.ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าว และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตนดังกล่าว ด้วยความรอบคอบว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42(3)และมาตรา 151 หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แล้วให้ทำความเห็นเสนอต่อ กกต.พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

 

matemnews.com 

26 พฤศจิกายน 2562