Home มาเต็มกัญชา อนุทินเซ็นแล้วกฎกระทรวงสาธารณสุขให้ชาวบ้านปลูกกัญชาได้โดยไม่ต้องเข้าวิสาหกิจชุมชน

อนุทินเซ็นแล้วกฎกระทรวงสาธารณสุขให้ชาวบ้านปลูกกัญชาได้โดยไม่ต้องเข้าวิสาหกิจชุมชน

57710
0
SHARE

 

 

มีการประชุมเสวนาหัวข้อ “ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์” ที่กระทรวงสาธารณสุข  29 พ.ย.2562  มีนักวิชาการ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข  เป็นประธานเปิด  กล่าววว่า

 

“ผมได้มีการลงนามในร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ…. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 เพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา และเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยมีส่วนแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างเดิม ตรงที่เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสามารถขออนุญาตปลูกกัญชา  กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้ จากเดิมที่อนุญาตให้เฉพาะการรวมตัวเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นที่สามารถขออนุญาตปลูกได้ แต่ก็จะต้องเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการเช่นเดิม เพื่อให้มีการควบคุมมาตรฐาน สายพันธุ์และคุณภาพสารสกัดกัญชา  หากกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้  ก็เหมือนเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปปลูกได้แล้ว เพราะหากใครต้องการปลูกก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร แล้วก็ร่วมมือกับสถานพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาได้  ในส่วนของวัตถุดิบยังขาดแคลนอยู่ เพราะองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังต้องการอย่างมาก  ส่วนการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ยังต้องรอกฎหมายใหม่ออกมาก่อน ตอนนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ขอย้ำว่าเป็นการเสรีทางการแพทย์เท่านั้น หากกฎหมายผ่านและมีการนำไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วเกิดผลกระทบขึ้น จะต้องมีการมีการควบคุม แล้วจะมากล่าวโทษผมไม่ได้ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเร่งผลิตน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา เพื่อส่งมอบให้คลินิกกัญชาในรพ.สังกัดกระทรวง มีสำรองอย่างน้อย 100-200 ขวดต่อรพ.1 แห่ง เพราะคนไข้เข้ารับบริการมากขึ้น ปริมาณน้ำมันกัญชายังไม่เพียงพอ”

 

matemnews.com 

29 พฤศจิกายน 2562