Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กรมไม้เล่นเป็น  ให้ สกป.เป็นเจ้าภาพแจ้งความดำเนินคดีปารีณา

กรมไม้เล่นเป็น  ให้ สกป.เป็นเจ้าภาพแจ้งความดำเนินคดีปารีณา

206
0
SHARE

 

 

 

คณะใหญ่ของกรมป่าไม้  โดยการนำของอธิบดี  ได้มีการประชุมเมื่อตอนเช้าวันที่ 9 ธ.ค.2562 พิจารณาที่ดิน 29 แปลง เนื้อที่กว่า 600 ไร่ที่น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ครอบครองและเพิ่งส่งมอบคืนให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เมื่อวันศุกร์ 6 ธ.ค.2562  หลังเลิกประชุมแล้ว  นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย แถลงแก่คณะนักข่าวจำนวนมาก ว่า

 

“การประชุมวันนี้ กรมป่าไม้ ยังไม่ได้ข้อสรุป  และได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เร่งดำเนินการการแปลภาพถ่ายของกรมป่าไม้ทุกชั้นปีเท่าที่มี ตั้งแต่ปี 2495-2562 ซึ่งปกติถ่ายทุกๆ 5 ปี  เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์การบุกรุกที่จะนำไปหารือกับ  ส.ป.ก.ถึงเหตุผลที่ส.ป.ก.ระบุว่า ที่ดินที่ถูกบุกรุกอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้  มีข้อมูลอย่างไร พร้อมกับทำหนังสือขอหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปว่า ที่ดินที่มอบให้ส.ป.ก.ไปแล้ว ทางกรมป่าไม้  ยังมีอำนาจเข้าไปใช้อำนาจตามกฎหมายหรือไม่  ขอทำความเข้าใจจากประชาชนว่า กรมป่าไม้จะต้องทำงานอย่างรอบคอบ และจะเร่งดำเนินการโดยด่วน หากพบมีการกระทำผิดจริงๆ ก็พร้อมที่จะดำเนินการ”

 

นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กรมป่าไม้ แถลงว่า

 

“เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินปี พ.ศ.2554 และกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้กับส.ป.ก.ไปแล้ว อำนาจหน้าที่จึงเป็นของส.ป.ก. ดังนั้นหากมีการบุกรุกหรือครอบครองเกิดขึ้น หน่วยงานที่มีอำนาจดูแลที่ดินดังกล่าวคือ ส.ป.ก. ถึงตอนนี้ยังตอบไม่ได้ กรณีนางสาวปารีณา ได้เข้าไปครอบครองก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน  จะเป็นความผิดหรือไม่  ทาง ส.ป.ก.ระบุว่า ไม่น่าสามารถเอาผิดดำเนินคดีอาญาได้  ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพหลักเมื่อพบความเสียหาย มีหน้าที่ต้องไปกล่าวโทษ หากต้องการความช่วยเหลือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลจับกุมเพราะไม่มีอำนาจจับกุม ก็แจ้งประสานงานมายังกรมป่าไม้ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้อยู่แล้ว  หรือแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือร้องทุกข์โดยตรงต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ได้ แต่จะต้องให้ความเป็นธรรมในพื้นที่ด้วย เพราะเมื่อมีการกำหนดเขต ส.ป.ก.แล้ว ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติในแปลงบุกรุกที่ทำกินอยู่แล้วไปให้ส.ป.ก.  ทุกคนล้วนบุกรุกอยู่แล้ว เมื่อส.ป.ก.ตรวจสอบสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีฐานะยากจน ถ้าบุคคลที่ไม่มีสิทธิจะต้องส่งมอบพื้นที่คืนมา เพื่อดำเนินการปฏิรูปให้เกษตรกรที่มีสิทธิต่อไป  ส่วนที่ดินที่นางสาวปารีณาบุกรุก ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า จำนวนกี่ไร่ เนื่องจากไม่มีการปักรั้วกำหนดเขตไว้ชัดเจน  จะต้องดูสภาพความเป็นจริงขอบเขตการบุกรุกว่า เป็นอย่างไรต่อไป”

 

นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ราชบุรี แถลงว่า

 

“การทำผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดขึ้นในเขต ส.ป.ก.  และมีความผิดตามกฎหมายป่าไม้ด้วย หน่วยงานที่ควรจะต้องร้องทุกข์คือ ส.ป.ก. ซึ่งส.ป.ก.จะขอให้กรมป่าไม้ไปร่วมกล่าวโทษด้วย ก็มีความพร้อม เพราะทราบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีสถานะเป็นพื้นที่ป่า หรือป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่กรมป่าไม้จะขอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และจะหารือกับทาง ส.ป.ก.ก่อน เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป”

 

matemnews.com 

9 ธันวาคม 2562