Home ข่าวทั่วไปรอบวัน PM2.5 ณ 1 กุมภาฯ63 พุ่งปรี๊ด

PM2.5 ณ 1 กุมภาฯ63 พุ่งปรี๊ด

369
0
SHARE

 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงาน 3 ก.พ.2563 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 40 – 72 มคก./ลบ.ม.”

 

ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่

 

โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 46 พื้นที่

 

เนื่องจากเมื่อวานการจราจรเริ่มหนาแน่นและติดขัดในบางเส้นทางตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยในช่วงเย็นถึงค่ำการจราจรติดขัดเกือบทุกเส้นทาง ดัชนีรถติดสูงสุดในรอบสัปดาห์ 7.5 ทำให้ฝุ่นละอองสะสม ประกอบกับตั้งแต่ค่ำเมื่อวานถึงเช้าวันนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่มีลมสงบ ลมอ่อนการลอยตัวของอากาศไม่ดี ฝุ่นละอองกระจายตัวได้น้อย จึงมีค่าสูงขึ้นในเช้าวันนี้

 

 

 

บก.จร จัดชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจรถควันดำ-เสียงดัง ได้ทั้งหมด 421 คัน โดยออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว 19 คัน ยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว 1 ราย

 

ขบ. ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร รวม 529 คัน โดยได้แจ้งเตือน 5 คัน พ่นห้ามใช้ 7 คัน

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจวัดควันดำ ณ สนง.ขนส่งฯ 43 คัน ไม่พบรถมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน และตั้งด่านตรวจวัดควันดำตรวจรถยนต์ 93 คัน พบรถมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน

 

หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สธ. อก. ทล. กทม. จังหวัดปริมณฑล ได้มีการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย แจ้งเตือนและแนะนำการปฏิบัติตน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง รณรงค์ป้องกันฝุ่น รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยบริเวณพื้นที่ประชาชนหนาแน่น ออกตรวจโรงงาน/สถานประกอบการ ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง ฉีดล้างผิวถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ เป็นต้น

 

 

 

สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์ในช่วงเช้านี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ลมอ่อนตัว (แต่บางพื้นที่ยังมีความเร็วลม11.1 กม./ชม. ) ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวได้น้อย ในช่วงเที่ยงของวันนี้ มีลมปานกลาง ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวขึ้นบ้าง ค่าฝุ่นจะไม่สูงขึ้นมา

 

สภาพการจราจร ข้อมูล “ดัชนีรถติด จากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และ บก.จร.” การจราจรในภาพรวมของเช้านี้มีการจราจรมีปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว (ดัชนีรถติดเท่ากับ 3.7) แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลจากข้อมูลแล้ว สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ยังทำให้ฝุ่นละอองมีการสะสมอยู่บ้าง

 

คพ. ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้แจ้ง/ประสาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการ ตามมาตรการที่ได้วางไว้ รวมทั้ง ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน รับทราบ ค่าฝุ่นละอองเพื่อจะได้ดูแลและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสุขภาพ ที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไป

 

 

matemnews.com 

1 กุมภาพันธ์ 2563