Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เศรษฐกิจไทย – ข่าวนี้คือความเศร้า

เศรษฐกิจไทย – ข่าวนี้คือความเศร้า

385
0
SHARE

สายบิด

 

ข่าวของ BBC Thai

เศรษฐกิจ : กนง. ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เพราะพิษไวรัสโคโรนา พ.ร.บ. งบฯ สะดุด และภัยแล้ง

 

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2563 โดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจากเดิม 1.25% มาเป็น 1.00% โดยให้มีผลทันที หลังจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง

 

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าศักยภาพที่ประเมินไว้มากอันเนื่องมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ การระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง

 

ผู้บริหาร ธปท. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบที่ประมาณการ เสถียรภาพทางการเงินเปราะบางมากขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานมาตรการต่าง ๆ ทั้งการเงินและการคลัง

 

ในการแถลงข่าววันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่า มาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากจากปัจจัยทั้งสามประการข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมาก โดยการท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากการประมาณการไว้เดิมมาก และการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคอีกด้วย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งในจีนและทั่วโลก กลายเป็นปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจอีกประการ

สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงจากการประกาศใช้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ล่าช้าและยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชน ยังได้รับผลกระทบจากรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากขึ้นทั้งจากครัวเรือนภาคบริการ เกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

 

 

ก่อนหน้าที่จะมีการแถลงข่าวของธปท. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ได้มีการคาดแล้วว่า กนง. มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้ง ในปีนี้ ลดลงอีก 0.25% จากเดิม 1.25% มาอยู่ที่ 1% ภายในไตรมาสแรกของปีนี้

 

ทั้งนี้ อีไอซีได้เคยประเมินเงื่อนไขที่อาจทำให้ กนง. ต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ไว้ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกชะลอลงมากกว่าที่เคยคาดไว้ ความสามารถในการชำระหนี้ด้อยลง สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับแย่ลงต่อเนื่อง และ ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ว

 

โดยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ 2019-nCoV ที่มีความเสี่ยงต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และการจ้างงานของครัวเรือนไทยในวงกว้าง อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้

 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้กลับกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวไม่เป็นไปคาด

 

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้อีไอซีมองว่า มีโอกาสสูงที่จะทำให้ 2 จาก 3 เงื่อนไขข้างต้นเกิดขึ้น กล่าวคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกมีโอกาสออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มาก อีกทั้งการจ้างงานในภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการลงทุนภาครัฐได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจ SMEs อาจลดต่ำลง ดังนั้นการตัดสินใจของ กนง. ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ก็เพื่อช่วยให้ภาวะการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม ลดภาระรายจ่ายด้านการชำระหนี้ และประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

 

matemnews.com 

5 กุมภาพันธ์ 25863