Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ได้กรรมการ 2 ชุด

ได้กรรมการ 2 ชุด

392
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

“บิ๊กแดง” สั่งตั้งกรรมการสอบสวน หาความบกพร่อง

และ กก.ตรวจสอบ ธุรกิจสีเขียว

สำรวจ กิจการสวัสดีการ ธุรกิจในค่ายทหาร ที่จะต้อง

ที่จะต้องจัดการใหม่ เป็นเชิงพาณิชย์

 

มีรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ จ่าสิบเอกปล้นปืน กองรักษาการและคลังอาวุธ

 

และสอบสวนนายทหารคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวัสดิการบ้านพักทหาร และการปกครองบังคับบัญชาที่ไม่เป็นธรรม อย่างตรงไปตรงมา

 

และ แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด

โดยให้ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจสอบโครงการสวัสดิการต่างๆ ร้านค้าสวัสดิการ รวมถึงธุรกิจในค่ายทหารทั้งหมด

ของทุกหน่วย

 

และให้ พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ตาวจสอบ กำลังพลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจในค่ายทหาร หากพบความผิดปกติ ให้ยุติโครงการทันที

 

เบื้องต้นคาดว่ากิจการสวัสดิการ โครงการ ธุรกิจในค่ายทหารที่จะต้องทำเป็นเชิงพาณิชย์ มีกว่า 40 แห่ง

 

ทั้งนี้ วันที่ 17 ก.พ.นี้ พล.อ.อภิรัชต์ จะลงนามMOU กับกระทรวงการคลัง เริ่องสวัสดิการเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้ สางเข้ากระทรวงการคลัง จากเดิมที่เป็นเงินนอกงบประมาณที่แต่ละหน่วยบริหารจัดการเอง

 

Matemnews.com

14 กุมภาพันธ์ 2563