Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไปมั๊ยโคราช  ค่าทางด่วนมอเตอร์เวย์ 240 บาท

ไปมั๊ยโคราช  ค่าทางด่วนมอเตอร์เวย์ 240 บาท

412
0
SHARE

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง  แถลงข่าวเมื่อตอนเช้า 18 ก.พ.2563 ว่า

 

กรมได้ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) จำนวน 3 เส้นทางแล้วประกอบด้วย

 

  1. ค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 150 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.5 บาทต่อกิโลเมตร ,ส่วนรถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.4 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 350 บาทประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกิโลเมตร

 

 

2.ค่าผ่านทางอัตราค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้น ตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร ,

 

รถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 380 บาทประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้น ตามระยะทาง 2 บาทต่อกิโลเมตร ,

 

รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 550 บาทประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

 

3.ค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยาคิดตามระยะทางจริง ไม่มีค่าแรกเข้า รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 105 บาท โดยคิดในอัตรา 1 บาทต่อกิโลเมตร, รถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 170 บาท โดยคิดในอัตรา 1.6 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 245 บาท โดยคิดในอัตรา 2.3 บาทต่อกิโลเมตร

matemnews.com

18 กุมภาพันธ์ 2563