Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เด็กๆโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดอนเมือง ต้องเข้าสอบใหม่

เด็กๆโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดอนเมือง ต้องเข้าสอบใหม่

709
0
SHARE

เด็กๆโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดอนเมือง ต้องเข้าสอบใหม่

 

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.)  แถลงข่าว 26 ก.พ.2563 ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับรายงานจากผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดอนเมืองแล้ว ยืนยันว่านักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง เป็นนักเรียนชายชั้นป.3  ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาจริง ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบีแคร์ พบผลเลือดเป็นบวก เด็กได้รับเชื้อมาจากคนในครอบครัวคือ ปู่ เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปู่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา  นักเรียนชายที่ได้เชื้อเดินทางมาโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ.เพื่อสอบปลายภาคเรียน   ขณะนี้นักเรียนชายและญาติได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่ รพ. บำราศนราดูร แล้ว ขณะนี้ยังมีการสอบปลายภาคอยู่ โรงเรียนได้ทำการคัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกคน   และกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อนักเรียนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  พร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน   โรงเรียนได้ประกาศหยุดการสอบ และจัดให้มาสอบอีกครั้งในวันที่ 2 มี.ค. นักเรียนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อจะให้มาสอบในที่ 10 มี.ค.นี้   ขอย้ำว่าผู้ปกครองอย่าปกปิดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมาตรการของสช.ได้วางไว้อย่างเข้มข้น โรงเรียนทุกแห่งจะต้องคัดกรองวัดไข้นักเรียน มีเจลแอลกอฮร์ล้างมือ และดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียนให้เรียบร้อย รวมถึงผู้ปกครองทีเดินทางไปต่างประเทศกลับมาจะต้องหยุดดูอาการ 14 วันตามมาตรการของสธ. และห้ามมาส่งบุตรหลานในโรงเรียนด้วย”

 

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แถลงข่าว  ว่า ในวันที่ 29 ก.พ.นี้นักเรียนชั้นม.6 ทั่วประเทศจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ตนได้มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ดูแลตรวจสนามสอบเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบโอเน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสิ่งที่ตนกังวลขณะนี้คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ที่ขณะนี้ได้ขยายวงการแพร่ระบาดมากขึ้น ในส่วนของ สพฐ.มีโรงเรียนหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร  English Program และได้ขอเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงตนไม่ได้อนุมัติให้เดินทางแล้ว รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังครูและผู้บริหารโรงเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หากใครฝ่าฝืนเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่แจ้งกับหน่วยงานต้นสังกัดจะมีความผิดวินัยร้ายแรง”

 

 

 

matemnews.com 

26 กุมภาพันธ์ 2563