Home ข่าวทั่วไปรอบวัน COVID19 ไม่ทนความร้อน

COVID19 ไม่ทนความร้อน

374
0
SHARE

COVID19 ไม่ทนความร้อน

 

https://bit.ly/395ReJ0

เฟชบุ้ค สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館

🔥🔥เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้

(1) หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก และ (2) จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด

 

ญี่ปุ่นมีการรับประทานปลาดิบ เนื้อสดกันเยอะ ช่วงนี้เลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ของดิบไปก่อนนะคะ 🍣🥩❎🚫

 

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563