Home ข่าวทั่วไปรอบวัน บุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองสัมผัสปู่+หลานไวรัส 59 คนตรวจพบเสี่ยง55  กทม.ตามพ่นยาล้างบ้านพร้อมชุมชนใกล้เคียงแล้ว

บุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองสัมผัสปู่+หลานไวรัส 59 คนตรวจพบเสี่ยง55  กทม.ตามพ่นยาล้างบ้านพร้อมชุมชนใกล้เคียงแล้ว

405
0
SHARE

 

 

https://bit.ly/3cc075V

บุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองสัมผัสปู่+หลานไวรัส 59 คนตรวจพบเสี่ยง55  กทม.ตามพ่นยาล้างบ้านพร้อมชุมชนใกล้เคียงแล้ว

 

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว 27 ก.พ.2563 กรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่กทม. โดยผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมืองว่า

 

“สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันนอกจากนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์สาธารณสุข 60 เข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี กทม.ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโดยดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ความรู้ และทำการฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน และควบคุมเรียบร้อยแล้ว  สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองว่า คุณปู่ของผู้ป่วยอายุ 65 ปีเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 ก.พ. เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 23 ก.พ.ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 24 ก.พ. ได้รับการวินิจฉัยเป็นโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคลงสอบสวนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบผู้สัมผัส 59 ราย เสี่ยงสูง 55 ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ครู 16 ราย นักเรียน 36 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ 55 ราย หลังจากนั้นกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน ทางโรงเรียนสั่ง ปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ปิด 14 วัน”

 

 

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563