Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พรรคอะไรอภิปรายไม่แตะพลเอกประยุทธ์…มีข้อตกลงลับ  ?

พรรคอะไรอภิปรายไม่แตะพลเอกประยุทธ์…มีข้อตกลงลับ  ?

460
0
SHARE

 

พรรคอะไรอภิปรายไม่แตะพลเอกประยุทธ์…มีข้อตกลงลับ  ?

 

เฟชบุ้ค Watana Muangsook

https://bit.ly/3aqBhOb

ผมบอกน้องและเพื่อนในพรรคเพื่อไทยไม่ต้องตื่นตระหนกกับกระแสในโลกออนไลน์เพราะปั่นกันได้แบบที่เรียกว่าไอโอ (information operation หรือ IO) ที่นิยมทำกันทั้งทหารและฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคเพื่อไทยกำลังถูกป้ายสีให้ไปเป็นจำเลย

 

ความจริงคือคิวการอภิปรายรัฐมนตรีได้ถูกตกลงโดยคณะทำงานของทุกพรรคแต่แรก ส่วนจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดก็เป็นสิทธิของแต่ละพรรคที่จะพิจารณาเอง ที่พรรคเพื่อไทยไม่อภิปรายพลเอกประวิตรเพราะไม่มีอำนาจและไม่ได้คุมหน่วยงานสำคัญ ไม่ใช่เพราะมีข้อตกลงลับแบบที่พยายามใส่ร้ายเพราะถ้าอยากตกลงควรจะเป็นพลเอกประยุทธ์ที่มีอำนาจ การอภิปรายครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์และการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ ส่วนบางพรรคที่แทบจะไม่ได้แตะพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยก็ไม่เคยคิดว่ามีข้อตกลงลับเพราะจิตใจเราสูงพอ

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการตรวจสอบแต่แทบจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเร่งคืนสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน เรื่องแรกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชน ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ครั้งล่าสุดพรรคการเมืองส่วนใหญ่เสนอตรงกันว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องมีสองใบคือเลือกคนและเลือกพรรคแบบที่ใช้กับรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550 ที่ประชาชนคุ้นชินและไม่เกิดการบิดเบือนการนับคะแนน

 

นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายชุมนุมสาธารณะที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เสรีภาพของประชาชน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการแสดงออกของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือจำกัดสิทธิและเสรีภาพจนอาจนำไปสู่การชุมนุมเรียกร้องและการสูญเสีย ที่สำคัญไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉวยประโยชน์จากพลังและความบริสุทธิ์ของนักเรียนนักศึกษา เปิดสมัยประชุมหน้าพรรคเพื่อไทยจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้

 

เจตจำนงอย่างแน่วแน่ของพรรคเพื่อไทยคือการคืนอำนาจให้กับประชาชนและทำประเทศให้เป็นประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยจึงเป็นพรรคเดียวที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยประชาชนแบบ สสร. ไม่ใช่เสนอขอแก้ไขเพียงบางประเด็นเพราะได้ประโยชน์จากความบิดเบือน ถ้าอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมาช่วยกันครับ อย่าเลือกทำเฉพาะประเด็นการเมืองเพื่อผลการเลือกตั้งเพราะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศ

 

วัฒนา เมืองสุข

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

matemnews.com

29 กุมภาพันธ์ 2563