Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่า จะมีใครที่ไหน ที่สามารถหลอกลวงหรือทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ ออกมาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกันได้ในช่วงเวลาแค่ 6-7 วันเท่านั้น!!!

ไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่า จะมีใครที่ไหน ที่สามารถหลอกลวงหรือทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ ออกมาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกันได้ในช่วงเวลาแค่ 6-7 วันเท่านั้น!!!

407
0
SHARE

ไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่า จะมีใครที่ไหน ที่สามารถหลอกลวงหรือทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ ออกมาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกันได้ในช่วงเวลาแค่ 6-7 วันเท่านั้น!!!

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://bit.ly/39dLfSw

สถานการณ์ถึงวันนี้ ใครที่เคยกระเหี้ยนกระหือรือกับการยุบพรรค จะสำนึกบ้างไหมว่าที่ทำไปนั้นได้ผลอย่างไร

ถ้ายังคิดจะก่อความรุนแรง ให้ปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนอีก

ก็คงได้เห็นสิ่งที่ผมเคยเตือนเรื่องจุฬาตรีคูณเป็นมั่นคง

ไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่า จะมีใครที่ไหน ที่สามารถหลอกลวงหรือทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ ออกมาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกันได้ในช่วงเวลาแค่ 6-7 วันเท่านั้น!!!

เคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่า ทำไมที่ประตูโรงเรียนนายร้อยจปร. จึงทำตราแผ่นดินไว้ ให้นักเรียน นายร้อยเห็น ทุกเช้าเย็น ที่นักเรียนเดินเข้าออกไปกลับโรงเรียน

ก็เพื่อให้ตรึงตราในบทพระคาถานี้

สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา

การใหญ่ของแผ่นดินจักสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี

ไม่ใช่เพราะการสร้างIOทำให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีและเกลียดชังกัน ชาติบ้านเมืองจะย่อยยับ!!!

 

 

matemnews.com

29 กุมภาพันธ์ 2563