Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife เช็คซิ โควิด-19 ของท่าน อยู่ระดับไหน !!

เช็คซิ โควิด-19 ของท่าน อยู่ระดับไหน !!

117
0
SHARE
จากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น หลายท่านที่มีการติดเชื้อ และยังต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อรอเข้ารับการรักษา ในระหว่างนี้มาตรวจเช็กอาการ “ความรุนแรง” ของการติดเชื้อ โควิด-19 กันเบื้องต้นครับ ว่าอาการอยู่ในระดับสีไหนแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนในครอบครัว และเพื่อให้ได้รับการรักษาโดยทันท่วงที
.
😷 อาการสีเขียว
คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติด โควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ
– ไม่มีอาการ
– ไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 C ขึ้นไป
– ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
– ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น
– ถ่ายเหลว
– ไม่มีอาการหายใจเร็ว
– ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย
– ไม่มีอาการหายใจลำบาก
– ไม่มีปอดอักเสบ
– ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง / โรคร่วมสำคัญ
.
⚠️ อาการสีเหลือง
คือ ผู้ป่วย โควิด-19 (COVID-19) เริ่มจะมีอาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หายใจติดขัด มีอาการปอดอักเสบ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง
– แน่นหน้าอก
– หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม
– หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เวลาไอแล้วเหนื่อย
– อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
– ปอดอักเสบ
– ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการหน้ามืด วิงเวียน
.
🚨 อาการสีแดง
คือ ผู้ป่วย โควิด-19 (COVID-19) อาการหนัก
– หอบเหนื่อย ปอดบวมแน่นหน้าอก พูดติดขัด
– หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
– แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
– ซึม เรียกไม่รู้สึกตัวหรือตอบสนองช้า
– ปอดบวมที่มี hypoxic (risting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 >= 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exerciscinduced – hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates
.
ในช่วงเวลาวิกฤตระลอกนี้ TIPlife ขอส่งพลังใจให้ทุกท่าน ให้แข็งแรงทั้งกายและใจ แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ
.
ที่มา กรมสุขภาพจิต , โพสต์ทูเดย์