Home ฉลามเขียว จัดการ #ขยะติดเชื้อ .. ความปลอดภัยที่คุณไม่ควรมองข้าม!!

จัดการ #ขยะติดเชื้อ .. ความปลอดภัยที่คุณไม่ควรมองข้าม!!

193
0
SHARE
การจัดการ #ขยะติดเชื้อ อีกเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วงนี้
.
ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด เป็นต้น
.
วิธีจัดการขยะติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในช่วงที่มีเคสการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation กันเพิ่มมากขึ้น
.
วิธีจัดการขยะติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน
.
– เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น (ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ หากไม่มีให้เขียนติดไว้ข้างถุงว่า “ขยะติดเชื้อ”)
– ถุงขยะชั้นแรก เมื่อใส่ขยะติดเชื้อแล้วให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ
– มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
– ซ้อนด้วยถุงอีกชั้น รัดให้แน่น ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
– ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทันที
.
ข้อมูลจาก สสส.