Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife ชวนลูกเข้าครัว ปลูกฝังทักษะให้เขาเป็นนักวางแผนตัวยง!

ชวนลูกเข้าครัว ปลูกฝังทักษะให้เขาเป็นนักวางแผนตัวยง!

85
0
SHARE
1. #ชวนคิดเมนูอาหาร ฝึกให้เด็กกำหนดเป้าหมาย และวางแผนง่ายๆในครัว – เริ่มจากชวนให้เขาคิดเมนูที่ชอบ ลองวางแผนว่าต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้าง หัดจดรายการของที่ต้องใช้ จากนั้นก็ชวนสำรวจตู้เย็น หรือออกไปซื้อของที่จำเป็น
ขั้นตอนนี้จะช่วย : ส่งเสริมให้เด็กๆ ฝึกการคิดวิเคราะห์ สำรวจ วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและได้ลงมือปฏิบัติจริง
.
2. #ช่วยเตรียมวัตถุดิบ – มอบหมายให้ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในครัว เช่น ฝึกให้จับอุปกรณ์ในครัว , ฝึกให้ลองชั่ง ตวง วัด เครื่องปรุง หรือส่วนผสมต่างๆ
ขั้นตอนนี้จะช่วย : ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยเฉพาะนิ้วมือได้ดีทีเดียว รวมถึงฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาที่ต้องทำงานประสานกัน ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสมองไปพร้อมกัน
.
3. #ให้เด็กได้ลองปรุงอาหาร – ฝึกให้เขาได้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง ฝึกตัดสินใจโดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้ ๆ เช่น ลองให้ใส่วัตถุดิบและส่วนผสมต่าง ๆ ลองให้เรียงลำดับขั้นตอนที่จะทำด้วยตัวเอง เป็นต้น
.
4. #จัดโต๊ะอาหาร – ฝึกการมีจิตอาสา หรือ การทำงานเพื่อส่วนรวม ผ่านการเรียนรู้ของเด็กจากการจัดโต๊ะอาหารให้สวยงามและมีอุปกรณ์เหมาะสม ครบถ้วนจากการคิดวางแผน รู้จักสำรวจและนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่จะกินอาหารร่วมกันในแต่ละมื้อ
.
5. #ช่วยเก็บล้าง หลังรับประทานอาหาร – ให้เด็กมีส่วนช่วยเก็บเศษอาหาร, ยกจานเข้าไปที่ครัว หรือช่วยล้างภาชนะ ผู้ปกครองอาจเริ่มทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนหรือทำไปพร้อมกัน เมื่อเด็กเรียนรู้ขั้นตอนและได้ฝึกทำบ่อย จะสามารถจดจำและทำตาม ช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยและฝึกความรับผิดชอบ เป็นการปิดท้ายบทเรียนการเข้าครัวอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังได้มีความรู้รอบตัวเรื่องอื่น ๆ เช่น การแยกประเภทของขยะเพื่อส่งเสริมการรักสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี, เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาอาหารที่กินไม่หมด เป็นต้น
.
ข้อมูลจาก อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก / nestle.co.th