Home ฉลามเขียว 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ลดพุง ลดโรค

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ลดพุง ลดโรค

439
0
SHARE

 

 

ผู้จัดการ สสส.และคณะเข้าพบ นรม. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในองค์กร เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 61

สสส. กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยแรงงาน นายจ้าง วิน-วิน คุณภาพชีวิตดี องค์กรก้าวหน้า พร้อมมอบ 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย เพื่อลดพุง ลดโรค

 

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงกลางชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะผู้บริหารจาก สสส. และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม รณรงค์ Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข : ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย เพื่อสุขภาพพี่น้องแรงงานไทย เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จัดโดย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

โอกาสนี้ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวรายงานว่า จากผลสำรวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) เรื่อง สถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก พบว่า ปัญหาจากการทำงานมีผลทำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 พบว่า ประชากรวัยทำงาน มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเพศหญิง ร้อยละ 55 และเพศชาย ร้อยละ 42 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ในเพศหญิง ร้อยละ 20 และเพศชายร้อยละ 19 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 9 รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และศักยภาพการผลิตที่ลดลงจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ขาด/ลางาน และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 

ทั้งนี้ สสส. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยประกอบเพลงเพื่อให้วัยทำงานได้บริหารร่างกายก่อนปฏิบัติงาน หรือระหว่างวัน เพื่อเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมที่จะทำงาน ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลดีต่อร่างกาย อาทิ กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสมอง ช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น โดยออกแบบให้ทำได้ทุกเพศทุกวัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 1. ท่าบริหารร่างกาย เพื่อความตื่นตัวและความพร้อมของร่างกาย 7 ท่า ความยาว 3 นาที 2. ท่าบริหารร่างกาย เพื่อสร้างความกระฉับกระเฉง 9 ท่า ความยาว 4 นาที และ 3. ท่าบริหารร่างกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงและกระปรี้กระเปร่า 12 ท่า ความยาว 5 นาที ซึ่งเพลงบรรเลง ชุด “1 2 3 4” เรียบเรียงโดย บอย โกสิยพงษ์ หรือนายชีวิน โกสิยพงษ์ นักร้อง นักแต่งเพลง

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย 12 ท่าตามจังหวะเพลงดังกล่าวพร้อมกับผู้ที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เขียนบนบอร์ดนิทรรศการที่มาจัดแสดงโดย สสส. ความตอนหนึ่งว่า “แรงงานทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพราะรัฐถือว่า แรงงานทุกคนคือทุนมนุษย์ของประเทศ เราต้องพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพ คุณภาพฝีมือแรงงาน และคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารของ สสส. กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยอัธยาศัยอันดี

 

…………………………………………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

เว็บไซต์รัฐบาลไทยรายงาน

 

matemnewscom 1 พฤษภาคม 2561