SHARE


          ฉลองแต่งงานไปอย่างมีความสุขสำหรับนางเอกสาว สายไหม-มณีรัตน์ ศรีจรูญ และ นักธุรกิจหนุ่ม หยางหยาง-ธีรคุปต์ ธรรมมณีวงศ์ ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อค่ำคืนวันคริสมาสต์ 25 ธันวาคมที่่ผ่านมา

งานนี้มีทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้จัดช่อง 3 รวมทั้งเพื่อนนักแสดงไปร่วมแสดงความ ยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ ประชุม มาลีนนท์ , ปิยวดี มาลีนนท์,  ปิ่นกมล มาลีนนท์, ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ , ปิยะ เศวตพิกุล , วรินทร ปัญหกาญจน์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์,คณิน ชอบประดิถ, พงศกร เมตตาริกานนท์, ปีเตอร์ เดนแมน, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, อามีนา กูล, มทิรา ตันติประสุต และ กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล เป็นต้น