Home ฉลามเขียว ชี้เป้าให้รองนายกฯอนุทิน – มันอยู่ที่คำว่า “ละอองไอน้ำ”

ชี้เป้าให้รองนายกฯอนุทิน – มันอยู่ที่คำว่า “ละอองไอน้ำ”

560
0
SHARE

 

 

 

 

คลิกอ่านข่าวรอบมอบนำ้มันกัญชาสูตร THC เข้มข้น

https://bit.ly/2OKd7YZ

ข่าวอนุทิน Exercercise

https://bit.ly/2YVnNnq

 

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี  ควบ  ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นคนในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ที่มีความฉูดฉาดที่สุด  ผลงานโดดเด่นสุด  โดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย

 

อนุทินมีแอ็คชั่นทุกวัน

อนุทินมีข่าวดีๆแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกวัน

อนุทินมีข่าวน่ารักทุกวัน

 

ล่าสุดก็ชวนข้าราชการใหญ่ หมอใหญ่ ที่ร่วมประชุมกระทรวง 7 ส.ค.2562 รับนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” ให้ถอดเสื้อสูทออก  เอ็กเซอร์กันนิดหน่อยให้เข้ากับแนวนโยบาย

 

น่าร้าก กกกก

 

ถามผมว่าตื่นเต้นมั๊ย  ที่องค์การเภสัชกรรม  นำน้ำมันกัญชาสูตร THC เข้มข้น  ที่ได้จากกัญชาปลูกเอง ไปมอบให้รองนายกฯอนุทินแล้วล็อตแรก 4,500 ขวด จะแจกคนป่วยใน 12 โรงพยาบาล  ก็ต้องตอบว่า…ตื่นเต้นสิครับ

 

แต่ผมตื่นเต้นมากในคำสั่ง 3 ฉบับที่รองนายกฯอนุทินลงนาม เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2562  คืนสิทธิ์ให้หมอพื้นบ้าน 3,698 คน  และสำคัญมากในคำสั่งอีก 2 ฉบับ

 

1.ให้หมอพื้นบ้านปรุงยากัญชาสูตรตัวเองได้

2.กำหนดชื่อตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

 

ผมติดตามเรื่องกัญชาอย่างเกาะติดก็รู้ทัน   คำสั่ง 2 ฉบับหลังคือทีเด็ดของอนุทิน  ใช่ครับประเทศไทยยังไม่มีใครกล้าออกคำสั่งให้กัญชาออกจากยาเสพติดตามกฎหมายไทย  เพราะติดอนุสัญญากับสหประชาชาติที่ไทยเป็นภาคี

 

และเราก็รู้ว่าเดี๋ยว UN ก็ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด

 

คำสั่งของอนุทินในฉบับที่ 2 มันหมายความว่าไร  เมื่อให้หมอพื้นบ้านปรุงยากัญชาสูตรของตัวเองได้  ก็ต้องมีน้ำมันกัญชาใช่หรือไม่

 

น้ำมันกัญชามาจากไหน  หมอพื้นบ้านปลูกกัญชาเองได้มั๊ย  ตรงนี้แหละที่ผมถือว่าคือทีเด็ดของอนุทิน  มันแยบยลมาก  เป็นความคลาสสิกของผู้ชายขับเครื่องบิน

 

ผมเชิญชวนคนไทย  ติดตามลีลาของชายชื่ออนุทินต่อไปครับ  มันแน่

 

ขณะที่หมอพื้นบ้านกำลังใช้กัญชาปรุงยาอยู่ในห้อง  เจ้าหน้าที่รัฐไทยจะบุกเข้าไปจับหมอมั๊ย

 

กฎหมายไทยให้เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงาน จับกัญชาได้

 

ติดตามกันต่อไปครับ  สนุกแน่นอนประเทศนี้   ประเทศคนดีเยอะ

 

ผมเขียนซีรีส์นี้มาแล้วหลายตอน  กราบเรียนท่านรองนายกฯอนุทินว่า ท่านจะเป็นผู้ทำให้ประเทศไทยไม่มีควันบุหรี่

 

กัญชาว่ายากแล้ว  อนุทินทำสำเร็จ

 

การทำให้ประเทศไทยไม่มีควันบุหรี่ง่ายกว่ามาก  ขอแค่อนุทินรับงานนี้เท่านั้น

 

ผลงานกัญชาของอนุทินจะช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในไทยได้หลายล้านคน  และงานทำให้ประเทศไทยไม่มีควันบุหรี่   อนุทินจะรักษาชีวิตคนไทยอีกหลานล้านคน

 

คนไทยผู้ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอด  เพียงแค่ได้ควันบุหรี่จากคนอื่นที่สูบ  ดังข่าวนักรักบี้ทีมชาติไทยของ เดลินิวส์ ที่ผมลอกมาลงไว้วานนี้

 

ง่ายมาก….

 

แค่อนุทินชูธงนำ  ชวนกระทรวงพาณิชย์ กับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  ยกเลิกประกาศแบนบุหรนี่ไฟฟ้า แบนบารากู่ เท่านั้นก็ปกป้องคนไทยผู้ไม่สูบบุหรี่  ให้รอดพ้นจากการโดนควันบุหรี่ได้แล้ว

 

นิโคตินในใบยาสูบ  ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง

 

ควันบุหรี่จุดไฟคือตัวการทำให้คนเป็นมะเร็ง  การจุดธูปในที่อับ การเผากระดาษกงเต็ก  ก็ก่อมะเร็งได้จากควัน

 

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า  การสูบบารากู่  คือการสูบไอระเหยของนิโคติน

 

ไม่มีควัน

 

เขียนอย่างนี้ คณะกรรมการควบคุมยาสูบ  อย่ามาเล่นงาน ฉลามเขียวนะขะรับ ผมไม่ได้บอกว่า  สูบบุหรี่ไฟฟ้า  สูบบารากู่  เป็นสิ่งดี  ผมไม่ได้ยุยงให้คนสูบ แต่นำมาเขียนเพื่อทำความเข้าใจในหมู่คนไทยทั้งมวลว่า  อนุทินทำได้ให้คนไทยรอดพ้นจากควันบุหรี่  ด้วยการยกเลิกแค่ 2 คำสั่ง

 

ประกาศคำสั่งไม่ใช่กฎหมาย  จึงยกเลิกได้ง่ายกว่ากฎหมาย

 

มี 2 ฉบับครับท่ารองนายกอนุทิน

 

หน้า ๑ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๗

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินค้าดังกล่าวไปใช้อันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพสุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า  หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้“บารากู่” หมายความว่า หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใดที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ หรือการใช้ความร้อนผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๙๖๑๔.๐๐.๙๐ และให้หมายความรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันสำหรับ

อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งมีส่วนผสมของยาสูบตามรายการในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๒๔๐๓.๑๑.๐๐

“บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เกิดละอองไอน้ำในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๘๕๔๓.๗๐.๙๐

ข้อ ๔ ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ให้สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ เพื่อการสูบแบบบารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งนำเข้ามาพร้อมสินค้าตามวรรคหนึ่งเพื่อใช้ร่วมกัน เป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ท่านรองนายกฯอนุทินครับ  ทีเด็ดมันอยู่ตรงคำว่า

 

“ละอองไอน้ำ”

 

ละอองไอน้ำไม่ใช่ควันบุหรี่

 

อีก ฉบับเป็นประกาศของ สคบ.ผมจะนำลงให้ท่านรองนายกฯอนุทินได้เห็นในวันพรุ่งนี้

 

ฉลามเขียว 

matemnews.com

8 สิงหาคม 2562