มาเต็มกัญชา

Home มาเต็มกัญชา

ชาวบ้านไทยปลูกกัญชงได้แล้ว

https://www.facebook.com/AnutinC/videos/2235610063410215/?t=24   เฟชบุ้ค อนุทิน ชาญวีรกูล คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ปลูกกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ ........... วันนี้ คณะรัฐมนตรี รับหลักการร่างกฎกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองกัญชง สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ 1. ครอบคลุมทั้งการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง 2. กำหนดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน...

กัญชา …. อนุทินเขียนหวานๆใส่ประชาชน

  https://bit.ly/2QSSwjS เฟชบุ้ค อนุทิน ชาญวีรกูล คลีนิคกัญชา ประโยชน์ของประชาชน ต้องเป็นที่หนึ่ง เอาจริง ทำจริง ต้องทำได้ .................. 8 วันแรกของคลีนิคกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแพทย์ผสมผสาน ที่มีเป้าหมายเพื่อบริการผู้ป่วย เป็นสำคัญ ได้รับความร่วมมือจากแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ แพทย์แผนปัจจุบัน   หลายท่านอุทิศตน เสียสละเวลา มาตรวจรักษาผู้ป่วย โดยไม่รับค่าตอบแทน ขอรับเพียงอาหารกล่อง เป็นมื้อกลางวัน เท่านั้น ผมขอชื่นชมจริงๆ   สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไปเยี่ยม และ พบปะ...

รพ.พระนั่งเกล้าฯ เปิด “คลีนิกกัญชา” แพทย์ทางเลือกเพื่อผู้ป่วยทุกบ่ายวันจันทร์

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา ให้บริการผู้ป่วยทุกวันจันทร์บ่าย วันนี้ (19 ธ.ค.2562) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์" โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าว่า กัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในทางการแพทย์ เป็นการนำสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยมาใช้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามทำให้การรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชาถูกต้องตามกฎหมายทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมมาแล้ว นพ.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จำนวน...

คนไทยพร้อมเสพกัญชาเพื่อสันทนาการ

  https://bit.ly/2PsmeLV สธ. เผย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดหลักสูตร ‘เวชศาสตร์กัญชา’ แห่งแรกของไทย     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเมื่อตอนเช้า 17 ธ.ค.2562 ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง   “ประชาชนกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชา”   โดยทำการสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,200 คน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562   ประชาชนส่วนใหญ่ 40.90% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ หากเจ็บป่วยจะลองใช้กัญชาทางการแพทย์...

พลเอกประยุทธ์จะซื้อน้ำมันกัญชาไปทดลองใช้

    หนึ่งใน Event  ที่นำมาตั้งวางแสดงบนทางเดินจากตึกไทยคู่ฟ้า  ไปตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  เช้าวันพุธ 11 ธ.ค.2562 เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  หยุดเดินชมและพูดเป็นการประชาสัมพันธ์งานนั้น ประกอบด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข มาแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์แวะชมและพูดว่า   “เราต้องระมัดระวังการใช้กัญชา  เป็นการใช้ทางการแพทย์  ตัวสาร...

สธ.เปิดเว็บไซต์ ปลดล็อค…กัญชาทางการแพทย์เสรี

    เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่ https://bit.ly/3475wGg คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเว็บไซต์ กัญชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด   เช้าวันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

อนุทิน ทำไมเงียบ

  เฟชบุ้ค อนุทิน ชาญวีรกูล  ถูกใจเพจ 4 ธันวาคม เวลา 09:33 น. · บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบปรากฏตัว   กรมควบคุมโรค แถลงเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ป่วยปอดอักเสบ จากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นรายแรกของประเทศไทย   ในขณะที่ หลายคนเห็นประโยชน์ บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ช่วยลดผู้สูบบุหรี่ ช่วยลดอันตรายของผู้สูบมือสอง เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะรับสารต่างๆ ในน้ำยาไปคนเดียว   แต่วันนี้ต้องยอมรับว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย และอันตราย ได้ปรากฎให้เห็นแล้ว   หลายประเทศมีคำสั่งห้ามจำหน่าย รวมทั้งประเทศที่ผลิตเอง   ในประเทศไทย...

เยี่ยมต้นกัญชา

    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯและคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาอัลบั้มอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯและคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชา   เฟชบุ้ค ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ https://bit.ly/2RbjjJ3   วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มทร.อีสาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

ชาวบ้านปลูกกัญชา – ก็ยังยากนะอนุทิน

  https://bit.ly/2OBDbmK เฟชบุ้ค  อนุทิน ชาญวีรกูลถูกใจเพจ กัญชาทางการแพทย์ คืบหน้าไปอีกขั้น   ขอรายงานการปฏิบัติงาน นโยบายกัญชาทางการแพทย์​ กันอีกครั้ง   ยาวสักนิด แต่ยาวแบบมีสาระ ครับ   หลายคนถามแล้วถามอีก ว่า จะได้ปลูกจริงหรือไม่ 6 ต้น เมื่อไร จะได้ปลูก มากกว่า 6 ต้น จะปลูกได้ไหม ปลูกได้เมื่อไร   ขอรายงานให้ทราบว่า ผมได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตกัญชาทางการแพทย์ เสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้ว   หากว่าไม่มีอะไรติดขัด ภายใน 2-3 เดือนนับจากนี้ไป น่าจะมีกฎกระทรวง...

อนุทินเซ็นแล้วกฎกระทรวงสาธารณสุขให้ชาวบ้านปลูกกัญชาได้โดยไม่ต้องเข้าวิสาหกิจชุมชน

    มีการประชุมเสวนาหัวข้อ “ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์” ที่กระทรวงสาธารณสุข  29 พ.ย.2562  มีนักวิชาการ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข  เป็นประธานเปิด  กล่าววว่า   “ผมได้มีการลงนามในร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.... เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 เพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา และเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป...

ข่าวที่น่าสนใจ